"Visby Förr i Tiden"

En kulturhistorisk sammanställning i ord och bild


Donners plats och Burmeisterska huset i Visby 1892. Olja av Johan Ericson

Gör en stadsvandring i svunnen tid - välj ett bland följande alternativ

Använd Google Maps

Använd Google Earth (kräver en Google Earth klient. Hämta på http://earth.google.com/index.html)

Använd Google Maps och vandra i delar av staden.  (Har du inte en snabb förbindelse så prova detta).

 • Visby hamn ( 56 )
 • Gamle hamn - Almedalen ( 32 )
 • Hamnens omgivningar ( 10 )
 • Strandgatan ( 121 )
 • Mellangatan ( 45 )
 • Specksrum och gränderna mot hamnen ( 16 )
 • S:t Hansgatan ( 118 )
 • S:t Hans och dess omgivningar ( 12 )
 • Södertorg med omgivningar ( 17 )
 • Visborgsgatan och området mot hamnen ( 23 )
 • Djurriket - Bredgatan - Kinbergs plats - ( 23 )
 • Södra Murgatan ( 18 )
 • Tunnbindaregatan ( 7 )
 • Adelsgatan ( 20 )
 • Wallérs plats ( 12 )
 • Hästgatan ( 33 )
 • Södra Kyrkogatan ( 17 )
 • Klosterbrunnsgatan ( 6 )
 • Stora Torget ( 34 )
 • S:t Drottensgatan ( 17 )
 • S:t Larsgränd - Nunnegränd - Syskongatan ( 17 )
 • Domkyrkans omgivningar ( 32 )
 • Botaniska trädgården och Silverhättan ( 36 )
 • Odalgatan ( 12 )
 • Norra Kyrkogatan ( 18 )
 • Smedjegatan ( 12 )
 • S:t Nikolaigatan och Tranhusgatan ( 19 )
 • Klinten ( 54 )
 • Sjömuren, Nordermur och Norr ( 44 )
 • Östermur och Öster ( 40 )
 • Södermur och Söder ( 37 )
 • Pallisaderna och Kopparsvik ( 18 )
 •  

  För Internetpublicering svarar Stefan Ene, Geodataenheten, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Denna bilddatabas bygger på boken "Visby Förr i Tiden" av Waldemar Falck
  Hanseproduktion, Uddevalla 1989, ISBN 91-85716-51-0
  Samtliga bilder © Waldemar Falcks Bildarkiv